Category:

รีไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์ จะเหมือนหรือแตกต่างจากรีไฟแนนซ์ รถยนต์ หรือไม่ อย่างไร

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การรีไฟแนนซ์รถยนต์นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ ธนาคาร หรือบริษัทลิสซิ่ง นิยมปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ขอกู้ที่มีรถยนต์มาค้ำประกัน ซึ่งที่เราเห็นกันโดยทั่วไปนั้น จะเป็นรถยนต์ประเภทรถส่วนบุคคล เช่น รถเก๋ง รถกะบะ หรือ รถบรรทุก ซึ่งสิ่งที่หลายๆ คนมักจะสงสัย ก็คือรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซดค์ จะสามารถนำมาขอรีไฟแนนซ์ได้แบบเดียวกันกับรถยนต์ได้หรือไม่ รีไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์ จะเหมือนกับรีไฟแนนซ์ รถยนต์หรือไม่ อันที่จริงแล้ว คำว่า รีไฟแนนซ์รถยนต์ เป็นคำทางเทคนิคที่กลุ่มธนาคารและบริษัทลิสซิ่ง คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้มีคำจำกัดความเฉพาะของการขอสินเชื่อประเภทหนึ่ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การจำนำทะเบียนรถยนต์ ซึ่งก็คือการนำเล่มทะเบียนรถยนต์ที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อหรือผู้ขอกู้เงินเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ มาขอจำนำรถยนต์ Continue Reading

Posted On :